Väätsa Eakatekodu taotleb EQUASS kvaliteedimärki

Posted · Add Comment

ESF TAT plakat_horisontaalne

Väätsa Eakate kodu hakkab rakendama Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtteid

Euroopa Kvaliteedimärk Sotsiaalteenustes (EQUASS) on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli sotsiaalteenustel.

EQUASS on sotsiaalsektori tarbeks loodud kvaliteedijuhtimise süsteem, mis tagab laiaulatusliku lähenemise ja hõlmab kümmet kvaliteedi põhimõtet. Nendeks põhimõteteks on juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöösuhted, osalemine, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemusele orienteeritus ja kestev areng, mis omakorda jagunevad viiekümneks kvaliteedi kriteeriumiks ja sajaks tegevuse indikaatoriks, mis näitavad kvaliteeti. Et saada kvaliteedimärki on vaja täita kõik need sada indikaatorit.

EQUASS projektis osalemine annab meile selgema arusaama, mis on sotsiaalteenuse kvaliteet ja mis on teenuse osutamisel oluline. Projekt võimaldab meile ka tasuta koolitusi, konsultatsioone ja kogemuskohtumisi oma ekate kodu arendustööks ja teenuste kvaliteedi parendamiseks. EQUASS kriteeriumite täitmise korral saame sertifitseerimise (kvaliteedimärgi) kaheks aastaks. Sertifikaadi omamine annab meile eelise teiste ees kui kvaliteedi juhtimise süsteemi rakendamine peaks minema riiklikuks nõudeks. Samuti on lihtsam ja lühem protsess sertifikaadi uuendamine ja taastaotlemine.

Kokkuvõtvalt EQUASS projektis osalemine annab meile Euroopa kvaliteedi nõuetele vastava baastaseme, mis põhineb huvigruppide vajadustel ja ootustel. Huvigruppideks on teenuse kasutajad (kliendid ja nende lähedased), teised teenuse pakkujad, rahastajad, valla allasutused, sotsiaalpartnerid jne. EQUASS ei anna ettekirjutusi ega retsepte. Enda kvaliteedipõhimõtted ja väärtused peame me ise välja töötama meie klientide vajadustest, ootutsest ja soovidest lähtudes.

Tänaseks oleme läbinud kahepäevase eneseanalüüsi etapi ja koostanud tegevusplaani, miks, kuidas, mida teha ning kes ja millal seda teeb. Kvaliteedijuhiste väljatöötamisse on kaasatud kogu pesonal, sest nendest sõltub kvaliteedi tagamine. 2017 aasta alguseks tahame jõuda testauditini, et järgmise aasta lõpuks saada kätte sertifikaat. Kogu selle aja on meil kasutada ka konsultant, kes jagab meiega oma kogemusi ja teadmisi.

Kvaliteet ei ole kunagi juhuslik. Meie eesmärgiks ei tohiks olla mitte kvaliteedimärgi saamine vaid sisuline muutus, mis tagab kvaliteeti. Märk on lihtsalt selle tõestuseks.