EQUASS 2012 Assurance certificate Väätsa eakate kodu-1

 

Väätsa Eakate kodu kvaliteedi käsiraamat

ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord

eetikakoodeks

personalipoliitika

Teenuse kirjeldus

Väätsa Eakate kodu on ööpäevaringselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine ja arendamine. Eakate kodus viibivad need isikud, kes terviseseisundi või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Eakate kodus hooldamine toimub poolte vahel sõlmitud lepingu alusel.

Eakate kodu kliendid elavad uues 2015 aastal avatud majas.

Klientide kasutuses on kahekohalised toad, kus on olemas WC ja vannituba, rõdu, teler ning külmkapp. Klientide kasutada on ka tegevuste tuba, suur saal ning söögisaal, kus saab vajadusel kasutada veekeetjat, mikrolaineahju ja pliiti.

Toit valmistatakse OÜ Päikeseline Catering poolt Väätsa söökla hoone tunnustatud köögis.

Väätsa Eakate kodu saab teenust pakkuda 38 kliendile. Vabade kohtade olemasolul on võimalik teenusel olla ajutiselt või kasutada päevahoiuteenust.

Lähtudes vajadusest ja isiklikust sobivustest on võimalik valida isisklik tugi- või usaldusisik (lemmikhooldaja) näiteks pesemisprotseduuride teostamiseks. Toakaaslase valikul püüame arvestada iga inimese erivajadusi ning isikliku sobivust, et tagada hea omavaheline läbisaamine ja kodutunne. Kliendiga kokkuleppel on võimalik kaasa võtta isisklikke esemeid. Igal tööpäeval on majas tegevusjuhe, kes tegeleb klientide nii individuaalselt kui ka grupis. Tema korraldamisel toimuvad ka suuremad üritused.

Eakate Kodu teenusele saabunud kliendile koostatakse 5 tööpäeva jooksul hoolduslugu ja hooldusleht koostöös kliendi, lähisugulaste või eestkostjaga , millest lähtutakse hiljem tegevusplaani koostamisel. Hooldusloos on kirjeldatud kliendi hooldustoimingute vajadus, maht ning sagedus.

Tegevusplaan koostatakse koos kliendiga või koos kliendi seadusliku esindajaga 3 kuu jooksul pärast kliendi teenusele saabumist.Tegevusplaan on kliendiga töötamise alus. See on töötaja, kliendi ja/või meeskonna ühiselt koostatud dokument, mis määratleb kliendi eesmärgid ja erinevate seotud osapoolte tegevused teenuse osutamise ajaks.

Personali – iga päev tegelevad klientidega päevasel ajal kaks hooldajat ja öösel üks hooldaja. Lisaks hooldajatele pakuvad klientidele päevasel ajal tuge ja abi  veel koristaja ja köögitööline. Tööpäevadel tegeleb klientudega ka tegevusjuhendaja. Meditsiiniõde töötab 0,5 koormusega. 

Eakate Kodus tähistatakse isiklikke ja riiklikke tähtpäevi.

Eakate Kodu teeb koostööd teiste hoolekandeasutustega ja kohalike omavalitsustega.

Väätsa Eakate kodu on tunnustatud praktikabaasiks Järvamaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja eriala õpilastele.