Alates 01.06.2024 on KOV poolt tasutav hoolduskomponent 625 eurot.

KOV tasutud üldhooldusteenuse tööjõu- ja lisakulud Väätsa eakate kodus alates 01.07.2023.

Hooldusteenuse kuutasu on
I astme üldhooldus 1200 eurot – vajab igapäevatoimingutes vähesel määral abi
II astme üldhooldus 1270 eurot – vajab igapäevatoimingutes olulisel määral abi
III astme üldhooldus 1350 eurot – ei ole võimeline ise toime tulema 1350
Arvestuslikuks aluseks on 40voodikohta.Töötab13 hooldustöötajat.
KOV poolt tasutav hoolduskohamaksumus 554 €
Sisaldab ühes kuus koos riigimaksude ja maksetega hooldustöötajate tööjõukulu ning hooldustöötajate tööriietuse, vaktsineerimise ja kvalifikatsioonitagamise kulusid.

Pakume järgmiseid tasulisi lisateenuseid:

  • Retseptiravimite soetamine (suhtlemine perearstidega, retseptide uuendamine, ravimite soetamine);
  • Eritransporditeenus/ seotud lisavajaduse rahuldamisega (proteeside ja abivahendite soetamine, eriarsti vastuvõtt koos saatjaga);
Screen Shot 2015-08-23 at 9.51.38

Fotode autor: Eliisa Vellama

Võimalusel (vabade kohtade olemasolul) oleme valmis pakkuma ka päevahoiuteenust eakatele, kes vajad järelevalvet ja hooldust ainult päevasel ajal.
Päevahoiuteenus võimaldab jätkata pereliikmetel oma tavapärast tööl käimist ja tuua oma kõrgenenud hooldus- ja järelevalve vajadusega eakas päevasel ajal hooldusteenusele.
Päevahoiuteenuse sisaldab:
Toitlustamist kuni 3 korda päevas
Pesemise (sauna) teenus vastavalt vajadusele
Ravimite võtmise jälgimine
Huvitegevus vastavalt võimetele

: Päevahoiuteenust osutatakse Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Hoolekandeteenuste laiendamine Türi vallas” abil. Projekti kestvus 1. jaanuar 2021-30. september 2023.

https://www.tyri.ee/projekt-paevahoiuteenus