Väätsa eakate kodu on piiranud külastamist juba alates 6. märtsist. Alates 12. märtsist on uksed lukustatud ja külastamine täiesti keelatud.
Keelatud on ka pakkide, lillede jm saatmine, sest viirus püsib pindadel kuni 72 tundi.

Hetkel on kõik meie hoolealused terved. Soovime, et see nii ka jääks. Teeme selleks ühiselt jõupingutusi. Peame kinni piirangutest, et see keeruline aeg tervena üle elada.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja peaministri 03.04.2020 korralduse nr 58 „Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ punkti 3, peaministri 17.03.2020 korralduse nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks“ punkti 1 ning hädaolukorra seaduse § 25 lõike 4 alusel on Päästeamet 07.04.2020 andnud korralduse nr 1.2-2.5/4010-1

VÄÄTSA EAKATE KODU ÕUEALA ON PIIRATUD, ET TAKISTADA VÕÕRASTE INIMESTE PÄÄS TERRITOORIUMILE

PIIRATUD ON ÕUEALA TERRITOORIUM, KUS ASUTUSE ELANIKEL ON LUBATUD VIIBIDA