Väätsa Eakatekodu taotleb EQUASS kvaliteedimärki

Posted · Add Comment

ESF TAT plakat_horisontaalne Väätsa Eakate kodu hakkab rakendama Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtteid Euroopa Kvaliteedimärk Sotsiaalteenustes (EQUASS) on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli sotsiaalteenustel. EQUASS on sotsiaalsektori tarbeks loodud kvaliteedijuhtimise süsteem, mis tagab laiaulatusliku lähenemise ja hõlmab kümmet kvaliteedi põhimõtet. Nendeks põhimõteteks on juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöösuhted, osalemine, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemusele orienteeritus ja kestevContinue Reading